Nadgradnja programa JANA 6.2 zaradi uskladitve z ZJN-E in ZJNVETPS-E

Dne 16. 04. 2014 sta začeli veljati obe noveli ZJN-2E in ZJNVETPS-E, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 19/14. V skladu z zakonodajnimi spremembami smo za vas pripravili nadgradnjo programa JANA 6.2, ki poleg tega vključuje še nekaj drugih funkcionalnih novosti. Glede na to, da se za postopek oddaje naročila male vrednosti […]

read more