Posodobitev programa JANA zaradi uskladitve z Uredbo o finačnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Začela je veljati Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki jo je pripravila vlada v skladu z ZJN-2 ter ZVJVETPS in je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 48/2014 z dne 27. 06. 2014. Uredba med drugim predpisuje maksimalno višino finančnih zavarovanj, ki jih lahko po novem zahtevate pri oddaji javnih naročil. Tako […]

read more