Posodobitev programa JANA zaradi uskladitve z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

Glede na to, da proračunski uporabniki od 01. 01. 2015 dalje račune za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago sprejemajo izključno v elektronski obliki smo v skladu s tem v programu JANA pripravili določene spremembe in dopolnitve.

read more