Posodobitev programa JANA 7.2 zaradi uskladitve z ZeJN

Author Archives: admin

Posodobitev programa JANA 7.2 zaradi uskladitve z ZeJN

Spoštovani, pripravljena je posodobitev programa JANA zaradi uskladitve z novo Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/2017 z dne 09. 09. 2017 in je začela v začetku tega leta. V novi verziji smo dodali funkcionalnost, ki vam omogoča, da pripravite seznam evidenčnih naročil, katerih ocenjena vrednost je […]

read more

Nova verzija programa JANA 7.0 po ZJN-3

Spoštovani naročniki, pripravljena je nova verzija programa JANA 7.0, ki je usklajena s spremembami in novostmi Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list, št. 91/2015). Vljudno vabljeni, da si tukaj ogledate seznam novosti v programu JANA 7.0 zaradi uskladitve programa z ZJN-3. Če želite hiter vpogled v novo zakonodajo na področju javnega naročanja je tukaj […]

read more

UČINKOVITO JAVNO NAROČANJE PO ZJN-3

Seminar o učinkovitem javnem naročanju po ZJN-3 z delavnico o organizaciji časa in dela. TEHNOLOŠKI PARL LJUBLJANA, ponedeljek 21. marec 2016 Seminar je namenjen predlagateljem, odgovornim osebam, članom strokovnih komisij in vsem drugim, ki želite dobiti: dobili aktualne nasvete glede najpogostejših napak, zaradi katerih naročniki izgubljajo spore v revizijskih postopkih, spoznali najnovejše usmeritve pri pripravi […]

read more

Posodobitev programa JANA zaradi uskladitve z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

Glede na to, da proračunski uporabniki od 01. 01. 2015 dalje račune za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago sprejemajo izključno v elektronski obliki smo v skladu s tem v programu JANA pripravili določene spremembe in dopolnitve.

read more

Posodobitev programa JANA zaradi uskladitve z Uredbo o finačnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Začela je veljati Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki jo je pripravila vlada v skladu z ZJN-2 ter ZVJVETPS in je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 48/2014 z dne 27. 06. 2014. Uredba med drugim predpisuje maksimalno višino finančnih zavarovanj, ki jih lahko po novem zahtevate pri oddaji javnih naročil. Tako […]

read more

Nadgradnja programa JANA 6.2 zaradi uskladitve z ZJN-E in ZJNVETPS-E

Dne 16. 04. 2014 sta začeli veljati obe noveli ZJN-2E in ZJNVETPS-E, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 19/14. V skladu z zakonodajnimi spremembami smo za vas pripravili nadgradnjo programa JANA 6.2, ki poleg tega vključuje še nekaj drugih funkcionalnih novosti. Glede na to, da se za postopek oddaje naročila male vrednosti […]

read more

Nadgradnja programa JANA 6.1 zaradi uskladitve z novelo ZPVPJN-A

Na področju javnega naročanja se je zgodila sprememba, in sicer je 11. 08. 2013 začela veljati novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 63/2013. Najpomembnejša sprememba, ki jo prinaša novela so nove, višje takse za vlagatelje revizijskih zahtevkov. V programu JANA se za […]

read more

Nadgradnja programa JANA 6.0 zaradi uskladitve z ZJN-2D in ZJNVETPS-D

Dne 30. 12. 2012 sta začeli veljati noveli ZJN-2D in ZJNVETPS-D, ki sta bili objavljeni v Ur.l. RS, št. 90/2012. Zato smo za vas pripravili nadgradnjo programa JANA, ki vključuje najpomembnejše zakonodajne spremembe in dopolnitve. Poleg tega smo pripravili še hiter pregled 7 ključnih zakonodajnih sprememb in dopolnitev, ki jih je dobro poznati še preden […]

read more