Nadgradnja programa JANA 6.2 zaradi uskladitve z ZJN-E in ZJNVETPS-E

Dne 16. 04. 2014 sta začeli veljati obe noveli ZJN-2E in ZJNVETPS-E, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 19/14.

V skladu z zakonodajnimi spremembami smo za vas pripravili nadgradnjo programa JANA 6.2, ki poleg tega vključuje še nekaj drugih funkcionalnih novosti.

Glede na to, da se za postopek oddaje naročila male vrednosti povečujejo mejne vrednosti, smo v razpisno dokumentacijo za ta postopek dodali vse potrebne navedbe in obrazce za primer, če ponudnik nastopa s podizvajalci ali v primeru skupnega nastopa več pogodbenih partnerjev.

Enostavni postopek smo preimenovali v evidenčni postopek, ker se ta terminologija dejansko uporablja tudi v vsakdanji praksi. Poleg tega smo dodali še kratko povabilo k oddaji ponudbe in na koncu odločitev o oddaji naročila.

Comments are closed.