Produkti

NOVI Programski paket JANA, 7.2

produkt-jana

V skladu z novo zakonodajo na področju javnega naročanja (ZJN-3) smo prenovili in posodobili tudi program JANA za učinkovito vodenje in izvajanje postopkov javnih naročil male in velike vrednosti.

Program JANA je namenjen naročnikom na splošnem in infrastrukturnem področju, ki so pri oddaji javnih naročil zavezani upoštevati Zakon o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list. št. 91/15).

Programski paket JANA nadomešča “ročno” izvajanje postopkov javnih naročil. S prijaznim uporabniškim vmesnikom vas vodi skozi celoten postopek oddaje javnega naročila: od vnosa osnovnih podatkov, priprave zahtevanih dokumentov do evidentiranja in izbora najugodnejših ponudb.

S programskim paketom JANA izvajate postopke javnega naročanja hitreje, z manj truda in manj napakami, saj je zamudno ročno delo skoraj v celoti avtomatizirano. Tako si lahko znatno olajšate administrativno delo na področju javnega naročanja.

Program JANA omogoča:

 • enostaven vnos vseh potrebnih podatkov za posamezno javno naročilo,
 • izvedbo vseh postopkov oddaje javnih naročil po fazah,
 • samodejno pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo javnih naročil in vseh drugih zahtevanih dokumentov,
 • evidentiranje prejetih ponudb, njihovo preverjanje ter izbor najugodnejše ponudbe,
 • vodenje obveznih evidenc o oddanih javnih naročil v skladu z zakonodajo,
 • hitro pripravo letnega statističnega poročila.

 

 AscentCRM

produkt-crm

Spletna aplikacija AscentCRM je namenjena vodenju in vzdrževanju podatkov o strankah. AscentCRM omogoča evidentiranje različnih podatkov o aktivnostih in dogodkih, ki jih izvajate za posamezne stranke in/ali v povezavi s poslovnimi partnerji.

Do posameznih funkcionalnosti v programu s pomočjo katerih dodajate in urejate podatke o strankah lahko dostopate na različne načine. Prav tako je možnih tudi več načinov pregledovanja in filtriranja podatkov o strankah, aktivnostih itd.

 

AscentTERRA

produkt-terra

Programski paket AscentTERRA je namenjen poenostavitvi dela pri pripravi zemljiškoknjižnih predlogov v okviru postopka za vknjižbo, predznambo vpisa/izbrisa pravice, za vpis/izbris zaznambe in vpis etažne lastnine v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 58/03 in Pravilnikom o obrazcih zemljiškoknjižnih predlogov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 110/03.

 

AscentFormTemplate

produkt-form-template

Programsko orodje FormTemplate je namenjeno razvijalcem, kot podpora za hitrejšo in učinkovitejšo izdelavo spletnih aplikacij. FormTemplate omogoča enostavno ažuriranje vsebin podatkovnih struktur in deluje s podatkovnimi bazami Microsoft Access, Microsoft SQL Server in Oracle.

 

AscentSTONEHENGE

AscentSTONEHENGE je programsko orodje za izračun potresne odpornosti zidanih zgradb po metodi mejnih stanj.

Namenjenjen je projektantom, ki se pri svojem delu srečujejo z različnimi, predvsem zidanimi zgradbami, in potresno obtežbo, katere delovanje je potrebno upoštevati pri analizi konstrukcije. Uporabniki pri tem spremljajo konstrukcijo do njene porušitve oz. spremljajo nastanek plastičnih členkov in s tem prerazporeditev teže. Programsko orodje omogoča hitro, učinkovito in zanesljivo izvajanje analiz zidanih zgradb in s tem oceno potresne odpornosti stavb. Pri tem programska oprema upošteva geometrijske in mehanske lastnosti posameznih zidov, njihovo razporeditev po tlorisu konstrukcije ter vertikalno in horizontalno obtežbo (potres).

  Programski paket AscentSTONEHENGE omogoča:

 • sprotno kontrolo vnešenih podatkov z izrisom tlorisa objekta,
 • enostavno in hitro spreminjanje vhodnih podatkov (nove stene, spremenjene mehanske lastnosti posameznih zidov),
 • »what if« analize in pregleden grafični prikaz rezultatov.