O podjetju

Poslanstvo

S svojim znanjem in izkušnjami ter z inovativnim pristopom in sodobnimi tehnološkimi rešitvami poenostavljamo poslovno-administrativne procese, znižujemo stroške poslovanja in olajšujemo delo uporabnikom.

Predstavitev

Podjetje ASCENT d.o.o., sistemske integracije, je bilo ustanovljeno v začetku leta 1998. Je pridruženi član Tehnološkega parka Ljubljana, v okviru katerega ima tudi svoj sedež. Podjetje je v zasebni lasti dveh družbenikov.

Z našimi storitvami in produkti pomagamo organizacijam pri prehodu s tradicionalnih poslovnih metod na sodobno, visoko tehnološko poslovanje. S programskimi rešitvami omogočamo naročnikom učinkovito vključitev v svetovni splet poslovnih priložnosti in učinkovitega komuniciranja. Na široko odpiramo okna ustvarjalnosti in poslovni inovativnosti.

Naše delo v prvi vrsti razumemo kot ustvarjalen odnos z vami. Skupaj analiziramo trenutno stanje, opredelimo problem in izberemo najboljše rešitve. Sledi razvoj prototipa oz. nove programske rešitve ali integracija obstoječih sistemov v novo celovito rešitev in testiranje posameznih modulov ter vseh funkcionalnosti. Po implementaciji v produkcijsko okolje novo rešitev spremljamo, vzdržujemo ter po dogovoru nadgrajujemo in posodabljamo. Ker odgovornost za tehnologijo prevzamemo mi, se vi lahko popolnoma osredotočite na svoje strokovno področje.

Skupno timsko delo je predpogoj za obojestranski poslovni uspeh. Znanje, ki ga ima skupina je namreč večje od znanja posameznika. Naše podjetje tvori skupina osebnostno zrelih in strokovnih posameznikov, ki se tvorno odzivajo na nove situacije.

    Naše znanje obsega različna področja:

  • Programski jeziki: .NET, ASP, Ajax, VB, Access/VBA, VC++, Java, PHP, JavaScript, XML …
  • Objektno programiranje in objektne tehnologije: (COM/DCOM, C++, C#, VB.NET)
  • Podatkovne baze: MSSQL, Access, MySQL.