Nadgradnja programa JANA 6.0 zaradi uskladitve z ZJN-2D in ZJNVETPS-D

Dne 30. 12. 2012 sta začeli veljati noveli ZJN-2D in ZJNVETPS-D, ki sta bili objavljeni v Ur.l. RS, št. 90/2012. Zato smo za vas pripravili nadgradnjo programa JANA, ki vključuje najpomembnejše zakonodajne spremembe in dopolnitve. Poleg tega smo pripravili še hiter pregled 7 ključnih zakonodajnih sprememb in dopolnitev, ki jih je dobro poznati še preden […]

read more