Reference

Orodje za vrednotenje ponudb pri izdaji obveznic Republike Slovenije: (Ministrstvo RS za finance)

Centralni registri MŠZŠ: (Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport)

Plače in kadri OŠ: (Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport)

Spletna aplikacija za poročilo ŠOL S: (Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport)

Spletna aplikacija za poročilo ORG OŠ: (Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport)

Borza dela vzgojno izobraževalnih zavodov: (Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport)

Inšpektorat Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport: (Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport)

Oprema CVI: (Center vlade RS za informatiko)

Plan proračuna CVI: (Center vlade RS za informatiko)

Spričevala za OŠ: (Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport)

KatFloppy in KatCalc: (Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport)

Informacijsko dokumentacijski center približevanja EU IDC 5: (državna uprava)

Tržni informacijski sistem: (Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Normativna in bibliografska baza: (NUK – Narodna univerzitetna knjižnica)

Spletna trgovina MOTOMARINE: (Multiways – Italija)

B2B Spletna aplikacija za jeklarsko podjetje: (Multiways – Italija)

Portal Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška: (CSD Ljubljana-Šiška)

Spletna stran INSPIRE – Infrastruktura za prostorske informacije v Evropi: (Ministrstvo za okolje in prostor)

Program BLAGAJNA: (SNG Opera in balet Ljubljana)

Spletna knjigarna: (Multiways – Italija)

Evidenca nestabilnosti tal: (IGEA d.o.o., Agencija RS za okolje)

Priročni slovar tujk – elektronska izdaja: (Cankarjeva založba)

Portal za izobraževanje in zaposlitev IAL: (Multiways – Italija)

B2B Spletna aplikacija PolRail: (Multiways – Italija)

Spletna aplikacija CRM-EEN: (Institut Jožef Štefan za Enterprise European Network)