Nadgradnja programa JANA 6.1 zaradi uskladitve z novelo ZPVPJN-A

Na področju javnega naročanja se je zgodila sprememba, in sicer je 11. 08. 2013 začela veljati novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 63/2013.

Najpomembnejša sprememba, ki jo prinaša novela so nove, višje takse za vlagatelje revizijskih zahtevkov. V programu JANA se za posamezno naročilo/sklop višina takse izračuna avtomatsko.

Prav tako se potem višina takse skupaj z ustrezno vsebino izpiše v posameznih dokumentih v okviru pravnega pouka, in sicer v odločitvi o oddaji naročila ter v obvestilu v primeru ustavitve, zavrnitve, izločitve in odstopa od javnega naročila.

Comments are closed.